بخور :  آیا منسوخ شده است؟

بخور : آیا منسوخ شده است؟

بخور اگر درست استفاده نشود می تواند به پوست آسیب بزند چون رطوبت پوست را تبخیر می کند و باعث خشک و حساس شدن پوست می شود. اما از طرفی برای نرم کردن پوست و کومدون ها قبل ازاقداماتی مثل تخلیه کومدون و اسکراب ضروری است.اما اگر از طرفداران بخور نیستید می توانید از موارد ...
بیشتر بخوانید
روتین پوستی ساده

روتین پوستی ساده

روتین پوستی یعنی کاری که هر شب برای پوست تان می کنید. روتین به هر کاری گفته می شود که به صورت منظم انجام می شود. منظور از روتین این نیست که شما تمام وقت تان را روی یک چیز بگذارید. ممکن است یک روتین پنج دقیقه ای داشته باشید. مثلا همین که شب ها ...
بیشتر بخوانید
پاکسازی با براش های برقی

پاکسازی با براش های برقی

براش های برقی از ابزارهای مفید اتاق پوست هستند که در منزل هم مورد استقبال قرار گرفته. اما استفاده از این ابزارها تا چه حداولویت دارد؟ آیا ضرری برای پوست ندارد؟
بیشتر بخوانید