تاثیر شیر بر آکنه

آیا مصرف شیر باعث جوش صورت می شود

به طور کلی اگر احساس می کنید مصرف شیر یا هر ماده غذایی دیگر در شخص شما باعث جوش صورت شده می توانید آن را کنار بگذارید اما به نظر من توصیه عمومی برای کنار گذاشتن یک ماده غذایی مفید مثل شیر اشتباه است

ادامه مطلب

اسکار آکنه

اسکار یا فرورفتگی های پوست: علت ها و درمان

آکنه های چرکی اگر به موقع درمان نشوند یا بیماری هایی مثل آبله مرغان می توانند باعث ایجاد فرورفتگی یا اسکار شوند. در این مقاله علت ها و راهکارها را مطالعه خواهید کرد

ادامه مطلب

قرمزی کوپروز رزاسه

تفاوت قرمزی پوست، کوپروز و رزاسه

قرمزی پوست، کوپروز و رزاسه سه ضایعه پوستی هستند که شباهت ها و تفاوت های زیادی دارند. ویژگی مشترک همه اینها قرمزی پوست است. رزاسه یک درماتوز پوستی است. کوپروز یا تلانکتازی یکی از شکل های رزاسه است.

ادامه مطلب