انگل دمودکس

انگل دمودکس

دمودکس نوعی انگل است که 65 مدل دارد. دو مدل از آنها روی سطح خارجی بدن انسان زندگی می کنند. یک مدل در داخل فولیکول موها و مدل دیگر داخل غدد سباسه. وقتی تعداد این انگل ها زیاد شود یا به درم نفوذ کنند بیماری زا می شوند.

ادامه مطلب

درماتیت سبورئیک

درماتیت سبورئیک

در بخش هایی از پوست که تراکم غدد چربی زیاد است، به علت رشد بیش از حد قارچ مالاسزیا، کاندیشن پوستی به نام درماتیت سبورئیک ظاهر می شود. شدت این عارضه می تواند خفیف در حد شوره یا شدید همراه با قرمزی و پوسته باشد.

ادامه مطلب