سلولهای بنیادی واقعیت یا تبلیغات

سلولهای بنیادی در محصولات مراقبت از پوست: واقعیت یا تبلیغات؟

سلولهای بنیادی به سلولهایی گفته می شود که قابلیت تکثیر و تمایز دارند. این سلولها در مغز استخوان، بندناف و در بافت های افراد بالغ وجود دارد. اما آیا سلولهای بنیادی که در محصولات پوست و مو و جوان ساز استفاده می شوند، همین سلولها هستند؟

ادامه مطلب