نظر خانم سعیده قدیم

مزیت کلاس های دوره ۵ ام راز جوانی با گردآوری مطالب مفید وارزشمند ،وساده وسهل اموزی جناب مهندس احسان حسنانی محترم وگرامی همراه با جوی دوستانه ؛مودبانه ؛وصمیمانه .باعث میشود برای یاد گیری بیشتر مشتاق شویم .انگیزه فراگیری متون علمی وکاربردی محصولات آرایشی وبهداشتی .همینطور گسترش تحقیق وتحریک هدفمند پژوهش مرا تحت تاثیر ویژه قرار داد وهمینطور پاسخگوی مثرت به سوالاو حتی بعد از اتمام یک روزه دوره آموزشی از استاد وظیفه شناس این دوره تمایزی بز نظیر نسبت به آموزشهای قبلی بنده داشته وملموس بودن مثال ها ؛مطرح کردن نکات مفید وکاربردی ؛ونوحه جستجوی مطالب بیشتر .باعث رشد وترقی افراد شرکت کننده کلاس بود. بینهایت سپاسگزارم از مجریان برنامه دوره ۵ ام کلاس راز جوانی. آرزومند توفیقات روز افزون برای استاد حسنانی عزیز ودعوت شما دوستداران علم وفن آرایشی وبهداشتی در شرکت در دوره ها را دارم وادامه راه علم وتحقیق وپژوهش .آمین .

سعیده قدیم

insta

پیج خانم سعیده قدیم

بازگشت به لیست