لوله شدن ضدآفتاب

دلیل اینکه ضدآفتاب روی صورتم لوله(فتیله) می شود چیست؟

ضدآفتاب روی صورتم پیل می شه، فتیله می شه لوله میشه،  چرک می کنه! دلیلش چی می تونه باشه؟احتمالا برای شما هم پیش آمده که ضدآفتاب می زنید ...

ادامه مطلب